21 Nisan 2009 Salı

AYDINLANMAYA YÖNELİK BASKILARI KABUL ETMİYORUZ!

UPSD'DEN ACİL DUYURU

AYDINLANMAYA YÖNELİK BASKILARI KABUL ETMİYORUZ!

Son dönemlerde gittikçe sıklaşan şekilde sivil toplum örgütleri, Atatürkçü düşünce ve çağdaş yaşam, akıl almaz ve dayanılmaz baskılarla karşı karşıya kalmıştır.
Laik demokratik entellektüelleri yıldırma çabaları, hükümeti eleştiren kişilerin hukuka aykırı olduğu gözlemlenen baskınlarla gözaltına alınarak susturulmaları ve tutuklama süreçlerinin hızlanması, çok vahim gelişmeler olarak topluma yansımıştır.

Özgür, laik düşünce ve hukuk devleti, ancak bu değerleri yasalarla herkes için koruyan büyük bir dikkatle yürütülebilir. Sanatsal ifade ve özgür, sansürsüz düşünceler, ancak temel demokratik haklar ve insan haklarına saygılı bir ortamda yeşertilebilir.

Başta ÇYDD, ÇEV ve ADD olmak üzere, Atatürkçü düşünce dernekleri ve İlhan Selçuk, Mustafa Balbay, Erol Manisalı gibi Cumhuriyet Gazetesi yazarlarına ve üniversitelerimizin çok değerli rektörlerine yönelik ithamlar ve yoğun baskılar, toplumun vicdanını paramparça eden noktalara ulaşmış, Türk kamuoyu, dünya kamuoyunun gözünde "muhaliflerini hapse atan ülke" noktasına doğru gerilemiştir. Ne yazık ki son dönemlerde giderek artan şekilde süregelen medya linçi de artık kabul edilemez hale gelmiştir. "Yandaş medya" olarak adlandırılan yayın organları, hiçbir yayın yasağı dinlemeden kişisel haklara da tecavüz ederek, suçlanan her Atatürkçünün ismini us dışı bir tavırla hedef almış ve, hiç bir savunma şansı vermeden kamu oyunda bu saygın isimleri peşinen 'hükümlü' statüsüne getirme yarışına girişmiştir.

UPSD olarak, hukukun üstünlüğüne yönelik sonsuz inancımızı kaybetmek istemiyoruz. Aydınlarımıza ve Atatürkçü derneklere, laik çağdaş eğitime ve aydınlanma önderlerine yapılan her baskıyı kendimize yapılmış addediyoruz.
Bu nedenle Türkiye'de iç barışı, toplumsal huzurumuzu hedef alarak tehdit eder hale gelmiş olan ve ancak ara rejim dönemlerinde rastlanılan bu günlerin bir an önce sona ermesini, adalete intikal eden iddiaların artık vakit kaybetmeden sonuca ulaştırılmasını, kimsenin suçu kanıtlanmadan 'suçlu' ilan edilmemesini, her kesimden hukuk bilirkişisi tarafından itiraf edilen durumun, yani hukukun son dönemlerde yok sayıldığı bu acı günlerin bir an önce sonlandırılmasını ve adaletin eski güvenini kazanarak bu kaosa bir an önce son verilmesini istiyoruz. Bir ülkede en az “darbe” olmaması kadar, iktidarı elinde tutan hükümetin yasalara ve demokratik bireysel haklara saygılı olması önemlidir. Bunlardan birine sonsuz önem verip, diğerini görmezden gelen hiç kimse kendisine “ demokrat” diyemez…

Türkiye'nin barış ve istikrar içinde, çoğulcu demokrasiyi en sağlıklı şekilde yaşatması ve dünyaya örnek bir siyasi yapılanmayı yaşama geçirebilmesi, biz sanatçıların en büyük arzusudur.

Bu zor günlerde, tüm sindirme çabalarına karşın, basının güvenilir kalemlerinin ve sivil toplumun sağlam kalelerinin dik durarak bir dayanışma içine girmesi, her kesimden sanatçı dostlarımızın ayağa kalkarak yüksek sesle bu gidişata 'dur' demeleri, en büyük tesellimizdir.

Türkiye'nin demokratik güçleri, el ele vererek bu zor günleri aşacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

UNESCO AIAP
TÜRKİYE ULUSAL KOMİTESİ
Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği
Başkanı
Bedri BaykamYönetim Kurulu
Bahri Genç
Safiye Mine Erdurak
Ayşe Erel
Prof. Tülin Onat
Hülya Küpçüoğlu
Melik İskender

5 Ekim 2007 Cuma

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNDE SERGİ

25 ARALIK 2007 TARİHİNDE ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNDE RESİM SERGİSİ;PARÇALANMALAR''

ÇETİN BİLGİN

PARÇALANMALAR.

HİLMİ SEÇKİN.

................................. İmge ; modern süreçlerde temsil ettiğinin rolünü üstlenirken iktidar olma şansını da elinde tutar. Zaman olgusunun kıskacında amaç bütüne yaklaşmaktır. İmgenin dolaşımını irdelemek bir yapıt hakkındaki ip uçlarını ele geçirmemize yarayacaktır.

Öncelikli olarak imge; kendi dışında bir şeyin suretidir ve kendi dışında bir şeyi imlediği anda başka bir şeyi de temsil eder.Kavranılma anında da kendi ile görüneni terk eder. İmge; kendinde temsilin vucut bulmasına ,tanımlanmasına izin vermez. Benzeşim üzerine kurulmuştur.Sanatçının algılama biçim değerleri; yarattıkları boşlukta ne öncesine ne de sonrası bir gerçekliğe şans tanır. Büyü ; o anki boşlukta salınan imgenin zamansız ve mekansızlık ilişkisinin kendini izleyenin bilinç dışında tanımlanmasında oluşur.

Çetin Bilgin’in resimleri şiirsel kurgu ve imgeler üzerine ucu açık tasarımlardır. Resimlerinin anahtar kavramlarından birini de ‘’parçalanma olgusu ‘’ oluşturur.

Paramparça ile start alan parçaların bir araya gelişleri bir bütün olma kaygısı yerine yeniden parçalanma heyecanı ile ihtiyaçları kadar örtüşürler.Yıkım ,kendilerini imha,her zaman parçaların bir birleriyle örtüşmesini amaçlar gibidir .Parçalar yeni bir form kaygısıyla var olabilirlik ihtimaline rağmen ‘’bütün’’ ilişkisini sadece sürpriz geçişlerin yaratılma sürecinde var ederler . Parçalanmalar yeni bir bütünü oluşturmaya veya yeni bir formu somutlaştırmaya çalışmazlar. Parça ve bütün ilişkisinde amaç ortadan kaldırılmıştır. Ucu açık ve her an geri çekilebilir bir ilişkiyi tanımlarlar. İç içe girmiş parçalar bir‘’söylemde’’ bütünler ve yeni bir parçalanmanın ip uçlarını da ele vermekten kaçınmazlar.

Resme başlarkan başından beri var olan parçalanmalar ortada başıboş dolaşan parçalardan bir bütün oldurma kaygısı taşımaz onlara içsel mantığıyla haraket yetisi sağlarlar.Parçalar birbirleri ile sarmalanırken ,birbirlerine boşlukta düşüşün ölüm dokunuşları hakkını tanırlar. Kendi algılama serüveninde ele geçirdiği parçalanmaların birbirlerine geçiş sürelerinde hayat hakkı tanır daha önce köprülerle bir aradalığı oluşturan birliktelikler de yeniden parçalanarak tekrar start aldıkları noktaya gelirler.Sonuç sonsuz önermeler.Bitmemişlik , bir yeniden yaratım olgusuyla gerçekleşir.Parçaların birleşme ve ayrışma serüveninde iktidar olma şansları yoktur.

Bu doğurganlık Çetin Bilgin’e sürekli bir üretim olanağı sunarken doyumsuzluğu da beraberinde getirir.Çetin Bilgin eline geçirdiği kendi kaleydeskopunun sonsuz önermeleri ile yarış içindedir………………………………………………………………………………………

10 Ağustos 2007 Cuma

CONTEMPORARY İSTANBUL 2006 ETKİNLİĞİ


Contemporaryistanbul-2006
Çağdaş Sanatlar Fuarı-2006
Likya Sanat Galerisi- Elif BİLGİN ve Heykelleri

Contemporaryistanbul-2006
Çağdaş Sanatlar Fuarı-2006
Likya Sanat Galerisi- Elif BİLGİN HeykellerContemporaryistanbul-2006
Çağdaş Sanatlar Fuarı-2006
Likya Sanat Galerisi-Çetin BİLGİN-RESİMLER- Elif BİLGİN - Heykeller


Contemporaryistanbul-2006
Çağdaş Sanatlar Fuarı-2006
Likya Sanat Galerisi-Çetin BİLGİN
Contemporaryistanbul-2006
Çağdaş Sanatlar Fuarı-2006
Likya Sanat Galerisi-Çetin BİLGİN


Contemporary İstanbul 2006 Çağdaş Sanat Fuarı 21 Aralık'da Başlıyor

İstanbul'un kültürel yaşamı ve dünya çapında tanıtımı için büyük önem taşıyan Contemporary İstanbul, önemli koleksiyoncuların danışmanlığında, tüm dünyadan gelen 49 sanat gelerisi, 10 kar amacı gütmeyen kurum, 9 ayrı insiyatif grubu ve 150'yi aşkın ulusal ve uluslararası sanatçının sanatseverlerle buluşması için, 21-24 Aralık tarihleri arasında Lütfi Kırdar'da kapılarını açıyor.


Andy Warhol, George Baselitz, Keith Haring, Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein ve Alex Katz gibi çağdaş ustalarının eserlerinin yanı sıra, güncel sanatın yerli ve yabancı yeni dehalarının eserlerine geniş bir şekilde yer verilecek olan fuara ziyaretçi olarak, onbinlerce sanat tutkunu ve koleksiyoncu ile birlikte, dünyanın önemli sanat merkezlerinden ve ülkemizden yüzlerce sanat eleştirmeni, basın mensubu ve küratör bekleniyor.

Contemporary İstanbul'un giriş biletleri Biletix ve aynı zamanda fuar süresince de kapıdan temin edilebilecek.

Bu sene, bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra çağdaş sanat alanında da bir dünya otoritesi olarak kabul edilen Deutsche Bank, Contemporary İstanbul'a ana sponsor oldu.

Fuarın bu yıl 50,000 in üzerinde ziyaretçi tarafından gezilmesi bekleniyor. Contemporary Istanbul 2007'nin tarihleri de, 10. Uluslararası İstanbul Bienali'nin 7 Eylül'deki açılışı ile eşzamanlı olarak, 5-9 Eylül olarak belirlendi.

Kaynak: www.contemporaryistanbul.com/...


Contemporaryistanbul-2006
Çağdaş Sanatlar Fuarı-2006
Likya Sanat Galerisi-Çetin BİLGİN


Contemporaryistanbul-2006
Çağdaş Sanatlar Fuarı-2006
Likya Sanat Galerisi-Galeri SOYUT Mehmet Subaşı ve Çetin BİLGİN sohbet ederken


Contemporaryistanbul-2006
Çağdaş Sanatlar Fuarı-2006
Likya Sanat Galerisi-Elif BİLGİN


Contemporary Art Fair-2006
Çağdaş Sanatlar Fuarı-2006
Likya Sanat Galerisi-Çetin BİLGİN


CONTEMPORARY İSTANBUL 2006 dan görüntüler
Likya Sanat Galerisi Hakkında

Likya Sanat Galerisi
Dünya Dostluk ve Barış Köyü Harabeler Türabi Çeşme Sokak No:58 Kayaköyü Fethiye Muğla Türkiye
T: +90 535 898 21 75

likyasanat@mynet.com

Galeri Bilgileri
Likya Sanat Galerisi 2001 yılında Muğla ili Fethiye ilçesine bağlı Dünya Dostluk ve Barış Köyü Kayaköyü'nde kuruldu. Galeri ,Rumlar tarafından 1887 tarihinde inşa edilmiş eski bir taş binada faaliyet göstermektedir.2000 yılında restore edilen binanın, 101 metre karelik alanında galeri bir çok sergi gerçekleştirdi. Likya Sanat Galerisi 2001 yılından itibaren Fethiye Müzesi ve Kültür Müdürlüğü ile iş birliği içinde sanat ve kültür etkinliklerinde bulundu. Kayaköyü'nde sergi etkinliklerinin yanı sıra İstanbul'da da sergiler organize etti.

Sergilenen Sanatçılar
Meryem Arıcan, Çetin Bilgin, Elif Bilgin, Hülya Botasun, Can Moralı, Ahmet Özel, Melih Öztürk